Obszry o najwyższej dzietności

Demografia

2020
Udostępnij infografikę
Opis

Niska dzietność to pojęcie, które zapisało się już na stałe w świadomości Polek i Polaków, choć mało kto jest w stanie precyzyjnie wyjaśnić, co to takiego. Najczęściej tłumaczy się je poprzez brak zastępowalności pokoleń. Z  kolei  owa  zastępowalnośćoznacza, iż w długim okresie, przy założeniu utrzymywania  się  danego  reżimu  reprodukcji,  liczba  urodzeń  i  zgonów  jest  jednakowa,  a  zatem ludność nie zmienia swej liczby.

Wykonano dla
Tagi infografiki

Rodzina

Demografia

Socjologia

Dzieci

Sprawdź również
inne infografiki

Demografia

Pokaż infografiki
Info 1
Info 2
Info 3
Info 4
Info 5
Info 6