Przestępczość wśród nieletnich

Policja - bezpieczeństwo

2016
Share this infographic
Description

Od wielu lat prowadzone są badania zmierzające do odnalezienia i wyjaśnienia przyczyn wpływających na nasilanie patologicznych zachowań młodzieży i małoletnich. Przy całej mnogości teorii wskazać należy pewien wspólny wniosek praktycznie każdej z nich – czynniki przestępczości nieletnich tkwią w osobie nieletniego oraz w jego otoczeniu. Sprawdź statystyki dotyczące nieletnich przestępców [infografika].

Made for
Infographic tags

Przestępczość

Policja

Bezpieczeństwo

Polska

Check also
other infographics

Policja - bezpieczeństwo

Show infographics
Info 1
Info 2
Info 11
Info 10
Info 9
Info 8