Zatrucia grzybami w Polsce

Medycyna

2020
Share this infographic
Description

W Polsce zatrucia grzybami są poważnym problemem społecznym i medycznym z powodu ich wysokiej częstotliwości, a w przypadku zatruć muchomorem sromotnikowym i jego białymi odmianami – z powodu dużej śmiertelności [infografika]

Made for
Infographic tags

Kuchnia

Zdrowie

Śmierć

Jedzenie

Check also
other infographics

Medycyna

Show infographics
Info 1
Info 2
Info 11
Info 10
Info 9
Info 8