Obszry o najwyższej dzietności

Demografia

2020
Share this infographic
Description

Niska dzietność to pojęcie, które zapisało się już na stałe w świadomości Polek i Polaków, choć mało kto jest w stanie precyzyjnie wyjaśnić, co to takiego. Najczęściej tłumaczy się je poprzez brak zastępowalności pokoleń. Z  kolei  owa  zastępowalnośćoznacza, iż w długim okresie, przy założeniu utrzymywania  się  danego  reżimu  reprodukcji,  liczba  urodzeń  i  zgonów  jest  jednakowa,  a  zatem ludność nie zmienia swej liczby.

Made for
Infographic tags

Rodzina

Demografia

Socjologia

Dzieci

Check also
other infographics

Demografia

Show infographics
Info 1
Info 2
Info 11
Info 10
Info 9
Info 8