Kto przyjął obywatelstwo polskie?

Administarcja

2019
Udostępnij infografikę
Opis

Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent w swojej decyzji nie jest ograniczony żadnymi warunkami, które powinien spełnić cudzoziemiec, aby zostało mu nadane obywatelstwo polskie. Oznacza to, że Prezydent może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi, bez względu na to – na przykład – jak długo przebywa w Polsce. Sprawdź, ilu cudzoziemcom i z których krajów nadano polskie obywatlestwo [infografika]

Wykonano dla
Tagi infografiki

Unia Europejska

Społeczeństwo

Polacy

Prawo

Polska

Sprawdź również
inne infografiki

Administarcja

Pokaż infografiki
Info 1
Info 2
Info 3
Info 4
Info 5
Info 6