Przebieg procesu ekstradycyjnego

Prawo

2017
Udostępnij infografikę
Opis

Ekstradycja to wydanie władzom innego państwa osoby, która jest podejrzana o popełnienie przestępstwa na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję. Również kiedy dana osoba została prawomocnie skazana, jedno państwo może zwrócić się do drugiego o jej wydanie w celu odbycia kary.  Procedura wydawania przestępców jest jedną z najstarszych instytucji prawa międzynarodowego. Zobacz, jak przebiega proces ekstradycji [infografika]

Wykonano dla
Tagi infografiki

Ekstradycja

Polityka

Przestępczość

Policja

Geopolityka

Sprawdź również
inne infografiki

Prawo

Pokaż infografiki
Info 1
Info 2
Info 3
Info 4
Info 5
Info 6