Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce

Społeczeństwo

2019
Udostępnij infografikę
Opis

Urodzenia pozamałżeńskie mówią o tym, jaka część ogółu urodzeń przytrafia się matkom niepozostającym w związku małżeńskim. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne – obok tradycyjnych  („przypadkowa ciąża”, świadome, samotne macierzyństwo) również i te bardziej współczesne, tj. rozwój nietradycyjnych,  niesformalizowanych, długotrwałych związków. Sprawdź, jak w Polsce wyglądają statystyki urodzeń pozamałżeńskich

Wykonano dla
Tagi infografiki

500+

Rodzina

Społeczeństwo

Kobiety

Dzieci

Sprawdź również
inne infografiki

Społeczeństwo

Pokaż infografiki
Info 1
Info 2
Info 3
Info 4
Info 5
Info 6