Zatrucia grzybami w Polsce

Medycyna

2020
Udostępnij infografikę
Opis

W Polsce zatrucia grzybami są poważnym problemem społecznym i medycznym z powodu ich wysokiej częstotliwości, a w przypadku zatruć muchomorem sromotnikowym i jego białymi odmianami – z powodu dużej śmiertelności [infografika]

Wykonano dla
Tagi infografiki

Kuchnia

Zdrowie

Śmierć

Jedzenie

Sprawdź również
inne infografiki

Medycyna

Pokaż infografiki
Info 1
Info 2
Info 3
Info 4
Info 5
Info 6